استفاده از htpasswd

linux utility nginx apache security

برخی از سرویس ها برای اهراز هویت کابران و ایجاد یک دسترسی ساده از برنامه htpasswd قدیمی استفاده می کنند.


ایجاد دیسک LVM در لینوکس

linux learn tutorial lvm disk

کلمه LVM بر مبنی مدیریت دیسک ها منطقی -Logical Volume Management - معروف شده


بستن تماس باز در asterisk

linux tips asterisk

گاهی ممکن است که روی برخی کانال تماس های asterisk به هر دلیلی بسته نشوند، و لازم باشد تا به صورت دستی آن ها را ببندید


راه اندازی گلرا کلاستر با داکر

linux database mariadb docker galera cluster

با فراگیر شدن کانتینرها برای سرویس های مختلف، یکی از ساده ترین و راحت ترین این برنامه ها برای کنترل و مدیریت کانتینرها `docker` می باشد.


آشنایی با mydumper/myloader

linux database mariadb mysql tips

در حوزه پشتیبان گیری از دیتابیس ها به ویژه دیتابیس mysql/mariadb مرسوم ترین و معروف ترین برنامه پشتیبان گیری، mysqldump می باشد که به شدت در این زمینه قدرتمند و دقیق عمل می کند.


فشرده سازی با استفاده از تمام ظرفیت CPU

linux tar gzip shell debian tips

با برنامه pigz می توان از تمام ظرفیت cpu برای فشرده سازی با دستور tar استفاده کرد.


ساختار اجرا در انسیبل

linux ansible

برنامه مدیریت ساختار و تنظیمات روی زیرساخت های مختلف می باشد.


کاهش فضای دیسک LVM

lvm linux partition disk

در این نوشته تلاش می شود تا نحوه کاهش فضای دیسک `LVM` بیان شود..


دسترسی به متغییرها با دستور docker exec

docker linux env environment

استفاده از متغییر های محیطی همسان بین `container` و `host` در دستور `docker exec`.


آپدیت گیت لب از 13.11.3 به آخرین نسخه

linux git gitlab upgrade docker

نسخه فعلی که استفاده می شود، gitlab-ce 13.11.3 می باشد. آخرین نسخه ارائه شده گیت gitlab-ce 15.0.2 هست، که ما قصد داریم به این نسخه مهاجرت کنیم.


نصب و راه اندازی Drone CI.

linux devops ci/cd drone tutorial docker

نصب و راه اندازی Drone CI.


نصب Galera Cluster بر روی debian 10

linux debian galera mariadb cluster

یک برنامه کلاستر همزمان چند سرور Master-Master برمبنای replication همزمان می باشد.


دوره LPIC1 آزمون 101-6

linux learn lpic1 video

قسمت ششم ویدیو های آموزشی دوره LPIC1 موسسه لینوکس آکادمی با سرفصل '125-1096-3 - 101.2 - Boot Process - sysvinit - Power On to System Prompt.