نصب و راه اندازی Drone CI.

linux devops ci/cd drone tutorial docker

نصب و راه اندازی Drone CI.


نصب Docker روی Debian 10

docker container virtualization linux

نحوه نصب Docker بر روی سیستم عامل محبوب Debian 10