راه اندازی گلرا کلاستر با داکر

linux database mariadb docker galera cluster

با فراگیر شدن کانتینرها برای سرویس های مختلف، یکی از ساده ترین و راحت ترین این برنامه ها برای کنترل و مدیریت کانتینرها `docker` می باشد.


دسترسی به متغییرها با دستور docker exec

docker linux env environment

استفاده از متغییر های محیطی همسان بین `container` و `host` در دستور `docker exec`.


آپدیت گیت لب از 13.11.3 به آخرین نسخه

linux git gitlab upgrade docker

نسخه فعلی که استفاده می شود، gitlab-ce 13.11.3 می باشد. آخرین نسخه ارائه شده گیت gitlab-ce 15.0.2 هست، که ما قصد داریم به این نسخه مهاجرت کنیم.


نصب و راه اندازی Drone CI.

linux devops ci/cd drone tutorial docker

نصب و راه اندازی Drone CI.


نصب Docker روی Debian 10

docker container virtualization linux

نحوه نصب Docker بر روی سیستم عامل محبوب Debian 10