استفاده از commpact در mongodb

database tips optimization noSql mongodb

زمانی که از کلکشنی در مونگو دیتایی حذف شود، فضایی آزاد می شود که به مرور زمان این فضا روی دیسک به صورت پراکنده می ماند، برای آزادسازی این فضا و بهبود عملکرد نوشتن، از دستور کامپکت استفاده می شود


مهاجرت سرور gitlab به سروری جدید

git tips gitlab

سرویس gitlab برای کنترل پروژه ها برنامه نویسی ونحوه خروجی آن برنامه ها می باشد


بستن تماس باز در asterisk

linux tips asterisk

گاهی ممکن است که روی برخی کانال تماس های asterisk به هر دلیلی بسته نشوند، و لازم باشد تا به صورت دستی آن ها را ببندید


آشنایی با mydumper/myloader

linux database mariadb mysql tips

در حوزه پشتیبان گیری از دیتابیس ها به ویژه دیتابیس mysql/mariadb مرسوم ترین و معروف ترین برنامه پشتیبان گیری، mysqldump می باشد که به شدت در این زمینه قدرتمند و دقیق عمل می کند.


فشرده سازی با استفاده از تمام ظرفیت CPU

linux tar gzip shell debian tips

با برنامه pigz می توان از تمام ظرفیت cpu برای فشرده سازی با دستور tar استفاده کرد.