آشنایی با برنامه کابردی Bashtop

linux monitoring utility

برنامه ای برای مانیتورینگ منابع در لینوکس.