آموزش برنامه نویسی Flask - فصل۴

python flask programming tutorial

یکی از امکانات `Flask` اتصال خروجی یک تابع به یک آدرس در قالب `HTML` می باشد.


نصب و راه اندازی Drone CI.

linux devops ci/cd drone tutorial docker

نصب و راه اندازی Drone CI.


نصب Galera Cluster بر روی debian 10

linux debian galera mariadb cluster

یک برنامه کلاستر همزمان چند سرور Master-Master برمبنای replication همزمان می باشد.


دوره LPIC1 آزمون 101-6

linux learn lpic1 video

قسمت ششم ویدیو های آموزشی دوره LPIC1 موسسه لینوکس آکادمی با سرفصل '125-1096-3 - 101.2 - Boot Process - sysvinit - Power On to System Prompt.


چطور گلرا کلاستر خراب شده کامل یا ناقص را بازگردانی کنیم

linux database galera galera_cluster mariadb cluster

مشکل خرابی کلاستر گلرا در دیتابیس، مشکلی مرسوم و متداول می باشد، در این مطلب خیلی ساده روش های بازگرداندن کلاسترینگ را بیان خواهیم کرد.


آشنایی با برنامه کابردی Bashtop

linux monitoring utility

برنامه ای برای مانیتورینگ منابع در لینوکس.


دوره LPIC1 آزمون 101-5

linux learn lpic1 video

قسمت پنجم ویدیو های آموزشی دوره LPIC1 موسسه لینوکس آکادمی با سرفصل Tools and Utilities to Explore System Devices.


دوره LPIC1 آزمون 101-4

linux learn lpic1 video

قسمت چهارم ویدیو های آموزشی دوره LPIC1 موسسه لینوکس آکادمی.