در این سایت می توانید با برخی مطالعات، پژوهش ها، تجربیات فنی اینجانب سید سجاد شاهچراغیان در حوزه فناوری اطلاعات IT آشنا شوید. امید وارم که همانطور که برای خودم مفید و کاربردی بوده، برای همه شما عزیزان هم نیز مفید واقع شوند.

این مطالب عمدتا در زمینه های زیر می باشند:

سرویس های linux

 • DHCP
 • DNS
 • Hosting
 • FTP (virtual users)
 • Tomcate
 • zabbix server/proxy (Professional Monitoring)
 • HAProxy & Keep Alive
 • Offilne Repository (Debian & Centos)
 • Asterisk
 • Nginx
 • Mail
 • Apache
 • shell script

DevOps

 • Ansible

برنامه نویسی

 • PHP (Wordpress & Yii2)
 • Linux Shell Script
 • Versioning Git
 • YML
 • HTML

VoIP

 • Astersik
 • Elastix
 • FreePBX

Virtualization

 • Linux KVM (LVM)
 • VmWare (ESXi & vSphere)
 • VmWare Horizen view