ممکن شما یک پوشه حجیم داشته باشید و قصد فشرده سازی آن را داشته باشید. برای این مهم از دستور زیر خیلی راحت می توانید این کار را انجام دهید:

$> tar -czvf filename.tar.gz /path/to/compress

خب با این دستور شما یک پوشه را با متد gzip فشرده می کنید. با این تفاوت که روند فشرده سازی خیلی ساده و با یک کور CPU انجام می شود.

فرمان tar گزینه ای برای مشخص کردن نحوه فشرده سازی دارد که می توان با استفاده از آن و نصب پکیج های مورد نیاز، از تمام ظرفیت CPU استفاده کرد که به طبع آن سرعت فشرده سازی نیز بالا می رود.

PIGZ یا PBZIP2

با نصب این دو بسته متد فشرده سازی بر پایه gzip و bzip2 به صورت همزمان (parallel) را می توان برای tar تأمین نمود.

نحوه نصب

برای نصب به صورت زیر عمل می کنیم:

sudo apt install pigz pbzip2 # Debian/Ubuntu
sudo dnf install pigz pbzip2 # Fedora
sudo pacman -Sy pigz pbzip2  # Arch Linux

به همین سادگی

نحوه فشرده سازی

برای استفاده از این متد فشرده سازی کافی است تا دستور tar را به صورت زیر اجرا کنیم:

tar -I pigz -cf linux-5.10-rc3.tar.gz linux/
tar -I pbzip2 -cf linux-5.10-rc3.tar.bz2 linux/

با استفاده از گزینه -I یا --use-compression-program می توان نحوه فشرده سازی را با برنامه ای بیرونی تعیین نمود

منابع:

برچسب ها: linux tar gzip shell debian tips