مهاجرت سرور gitlab به سروری جدید

git tips gitlab

سرویس gitlab برای کنترل پروژه ها برنامه نویسی ونحوه خروجی آن برنامه ها می باشد


آپدیت گیت لب از 13.11.3 به آخرین نسخه

linux git gitlab upgrade docker

نسخه فعلی که استفاده می شود، gitlab-ce 13.11.3 می باشد. آخرین نسخه ارائه شده گیت gitlab-ce 15.0.2 هست، که ما قصد داریم به این نسخه مهاجرت کنیم.