آشنایی با ویژگی Cgroup در کرنل لینوکس

kenel linux virtualization

یک قابلیت هستهٔ لینوکس است که منابع مجموعه‌ای از فرایندها را مدیریت و مجزاسازی می‌کند.


من در stackexchange.com