برای مدیریت و دسترسی از راه دور به سرورهای لینوکسی، یک راهکار قدرتمند و بسیار ساده به نام ssh وجود دارد. این مطلب با فرض آشنایی شما با ssh و ssh tunneling نوشته شده است.

ابتدا باید این توضیح داده شود که، به دلیل ایجاد امنیت هر چه بیشتر برای سرورها در یک شبکه، معمولا آن ها را در شبکه پشت یک gateway قرار می دهند تا دسترسی از بیرون(اینترنت) و مستقیم برای هر کسی ممکن نباشد. اما برای مدیریت و کنترل آن سرورها، معمولا راهی را از طریق گیتوی یاد شده ایجاد می کنند. کاربران برای ارتباط با آن سرورها می توانند با ssh زدن به گیتوی و سپس از آنجا ssh به سرور هدف، به آن وصل شوند. به نوعی این کار، جایگزین ssh tunneling هم می تواند باشد.

ایده اصلی این راه، استفاده از ProxyCommand برای اجرا خودکار دستور ssh روی سرور هدف با استفاده از هاست واسط و انتقال کل ترافیک آن از این طریق می باشد.

Image SSH jump host

پیشنیاز ها

 • دسترسی ssh به هاست گیتوی و شبکه داخلی آن
 • نصب بودن بسته Netcat روی هاست گیتوی

پرش داینامیک ssh

برای پرش از طریق هاست گیتوی باید از گزینه -J به ترتیب زیر استفاده نمود:

user $ssh -J host1 host2

اگر نام کاربری یا شماره پورت روی ماشین هدف تفاوت دارد می توانید به این ترتیب آن ها را تعیین کنید:

user $ssh -J user1@host1:port1 user2@host2:port2

چندین پرش

با دستوری شبیه به دستورات قبلی، نیز می توان برای پرش از چندین هاست تا سرور هدف استفاده نمود:

user $ssh -J user1@host1:port1,user2@host2:port2 user3@host3

# پرش استاتیک ssh

در این روش شما تنظیمات را درون فایل تنظیمات ssh انجام می دهید. برای این مهم لازم هست تا اطلاعات مربوط به هاست یا هاست های واسط تا سرور هدف را داشته باشید. سپس می توانید مسیریابی استاتیک برای پرش را در فایل تنظیمات ssh انجام دهید. تفاوت این روش با روش داینامیک در این است که، نیازی به ایجاد فایل تنظیمات .ssh روی هاست های واسط و سرور هدف نیست.

### نحوه تنظیم

در فایل به مسیر ~/.ssh/config تنظیمات زیر را اعمال می کنید:

### First jumphost. Directly reachable
Host betajump
  HostName jumphost1.example.org

### Host to jump to via jumphost1.example.org
Host behindbeta
  HostName behindbeta.example.org
  ProxyJump betajump

### نحوه استفاده

نحوه استفاده به سادگی زیر می باشد:

user $ssh behindalpha

اگر نام کاربری روی هاست ها متفاوت بود، کافی هست تا آن را در خط مربوط به ProxyJump در فایل ~/.ssh/config تعیین نمایید:

 ProxyJump otheruser@behindalpha

### چندین پرش

برای استفاده از چندین هاست واسط و پرش ازآنها شبیه به تنظیمات قبل، می توان در مسیر فایل ~/.ssh/config تنظیم نمود:

### First jumphost. Directly reachable
Host alphajump
  HostName jumphost1.example.org

### Second jumphost. Only reachable via jumphost1.example.org
Host betajump
 HostName jumphost2.example.org
 ProxyJump alphajump

### Host only reachable via alphajump and betajump
Host behindalphabeta
 HostName behindalphabeta.example.org
 ProxyJump betajump

همچنین برای استفاده نیز همانند قبل دستور زیر کافی می باشد:

user $ssh behindalphabeta

منابع:

برچسب ها: ssh linux